Μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό Palin – Parent Child Interaction

Το Palin – Parent Child Interaction (PPCI), είναι ένα πρόγραμμα αξιολόγησης και πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Michael Palin στο Λονδίνο. Αφορά κατά κύριο λόγο παιδιά προσχολικής ηλικίας (2 -6 ετών) που παρουσιάζουν τραυλισμό. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην αλληλεπίδραση του παιδιού με τους γονείς του και χορηγείται από εκπαιδευμένους στη μέθοδο λογοθεραπευτές.

Το Palin PCI περιλαμβάνει τρία επίπεδα: τις στρατηγικές αλληλεπίδρασης, τις στρατηγικές οικογένειας και τις στρατηγικές του παιδιού. Έχει συνολική διάρκεια 12 εβδομάδων, κατά τις οποίες οι γονείς ενδυναμώνονται και εκπαιδεύονται, με σκοπό να υποστηρίζουν ποιοτικότερα τη ροή της ομιλίας του παιδιού τους.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αποκατάσταση του τραυλισμού, καθώς σύμφωνα με τις έρευνες κλινικής αποτελεσματικότητας της θεραπείας Palin PCI, τα περισσότερα παιδιά αποκαθιστούν την ροή της ομιλίας του στα πλαίσια της έμμεσης παρέμβασης των 12 εβδομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κρίνεται σημαντικό  οι γονείς να απευθυνθούν σε κάποιον εκπαιδευμένο λογοθεραπευτή το συντομότερο δυνατό, καθώς μέσω της πρώιμης παρέμβασης, μεγιστοποιείται η βελτίωση και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης.