Συμβουλευτική γονέων

Στο κέντρο μας παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικής γονέων, οι οποίες επικεντρώνονται σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του λόγου, της επικοινωνίας και των μαθησιακών δεξιοτήτων ενός παιδιού.

Οι γονείς των παιδιών που παρακολουθούν θεραπευτική παρέμβαση στο χώρο μας, ενημερώνονται συνεχώς για τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την λογοθεραπευτική παρέμβαση καθώς και για την ανταπόκριση και εξέλιξη του παιδιού τους. Θεωρώντας  ότι οι γονείς είναι συν-θεραπευτές μας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, συμμετέχουν στο πλαίσιο της ίδιας θεραπευτικής συνεδρίας και εκπαιδεύονται στον τρόπο παρέμβασης που ακολουθείται, προκειμένου να συμβάλουν στη περαιτέρω γενίκευση των υπό διδασκαλία δεξιοτήτων του παιδιού.