Πρόγραμμα Οργάνωσης Μελέτης

Η μελέτη των σχολικών μαθημάτων αποτελεί πηγή άγχους τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους.

Μέσω του προγράμματος της οργάνωσης της μελέτης, δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα μελέτης, βασισμένο στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα του μαθητή, το οποίο οριοθετεί τη διάρκεια της καθημερινής μελέτης των μαθημάτων, ενισχύει τις μαθησιακές του δεξιότητες μέσω της διδασκαλίας και χρήσης ειδικών τεχνικών και στρατηγικών μελέτης που αφορούν την οργάνωση του χώρου, του χρόνου και της μελέτης και καλλιεργεί μια πιο αποδοτική και αυτόνομη μελέτη.

Το πρόγραμμα οργάνωσης μελέτης απευθύνεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη οριοθέτηση των παιδιών τους κατά την ώρα της μελέτης, καθώς και σε παιδιά που διαβάζουν αρκετές ώρες χωρίς όμως το διάβασμά τους να είναι αποδοτικό. Τέλος, συστήνεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία, σε μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), σε παιδιά αυτισμό και σε παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς.