Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα

Το ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα παρέμβασης που απευθύνεται σε παιδιά που εμφανίζουν μειωμένη σχολική απόδοση και εκδηλώνουν δυσκολία στο να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες γραφής/ορθογραφίας, ανάγνωσης και μαθηματικών συλλογισμών (μαθησιακές δυσκολίες).

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά και εφήβους με δυσλεξία, δυσαναγνωσία,  δυσορθογραφία, δυσαριθμησία, δυσγραφία καθώς επίσης και σε παιδιά με δυσκολίες μάθησης λόγω δευτερογενών παραγόντων (όπως αυτισμός, νοητική υστέρηση, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας κ.α.)

Μέσω του ειδικού μαθησιακού προγράμματος, τα παιδιά αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους και καλύπτουν τα μαθησιακά τους κενά με τη βοήθεια πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης.