Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου (προφορικού και γραπτού), επικοινωνίας, φωνής, ομιλίας, σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες.

Ο ρόλος του λογοθεραπευτή είναι η πρόληψη, η πρόγνωση, η διάγνωση και η αποκατάσταση των διαταραχών αυτών. Πιο συγκεκριμένα, ο λογοθεραπευτής  αξιολογεί το στάδιο γλωσσικής αντίληψης και ομιλίας του ατόμου ενώ παράλληλα ερευνά την ποικιλομορφία της κάθε διαταραχής , τα αίτια και τα συμπτώματά της και  δημιουργεί ένα πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα λογοθεραπείας συνήθως περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις καθώς και  χρήση εποπτικού υλικού όπως κάρτες, παιχνίδια, βιβλία, ηλεκτρονικά προγράμματα και όργανα.