Συνεργασία με εκπαιδευτικό προσωπικό

Η συνεργασία του κέντρου με το εκπαιδευτικό προσωπικό που εμπλέκεται το παιδί γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και περιλαμβάνει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη φύση και το εύρος των δυσκολιών του παιδιού και την συνεργασία και παροχή καθοδήγησης σε θέματα ένταξης, προσαρμογής και ενίσχυσης της επίδοσης.