Εκπαιδευτική Μέθοδος της Pyramid (The Pyramid Approach to Education)

H Εκπαιδευτική Μέθοδος της Pyramid είναι ένα μοναδικό μοντέλο διδασκαλίας που δημιουργεί αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές και σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες. Σχεδιασμένο από τον Dr. Andy Bondy και βασισμένο στις αρχές της Εφαρμοσμένης ανάλυσης της συμπεριφοράς , αυτό το μοντέλο προσφέρει στέρεες αρχές σε αυτούς που διδάσκουν είτε σε μια τάξη, είτε στο σπίτι, είτε στην κοινότητα.

Η Μέθοδος της Pyramid βασίζεται σε δύο είδη μαθησιακών στοιχείων: τη δόμηση και τη διδακτική.