Βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα είναι ένας όρος που σχετίζεται με την απώλεια των ακουστικών ικανοτήτων. Η πτώση της ακοής μπορεί να υπάρχει στο άτομο από τη γέννηση του ή να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Είναι γεγονός ότι η απώλειας της ακοής επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη ή την συντήρηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του ατόμου. Συνεπώς υπάρχει άμεσος συσχετισμός του βαθμού βαρηκοΐας και της γλωσσικής ανάπτυξης και  όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός της βαρηκοΐας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πιθανός αντίκτυπος της στην ομιλία και τη γλώσσα.

 

Πώς καταλαβαίνω ότι το άτομο πάσχει από βαρηκοΐα;

Το άτομο με απώλεια ακοής συνήθως: