Ψυχοκινητική καθυστέρηση

Είναι δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, κατά την οποία τα παιδιά καθυστερούν να αναπτύξουν ψυχοκινητικές δεξιότητες σε κάποιες ηλικίες ορόσημα. Συγκεκριμένα συναντάται καθυστέρηση στην ανάπτυξη των γνωστικών και των κινητικών δεξιοτήτων.

Πώς καταλαβαίνω ότι το παιδί μπορεί καθυστερεί ψυχοκινητικά;

Ένα παιδί με ψυχοκινητική καθυστέρηση μπορεί να εμφανίζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: