Νοητική Στέρηση

Η νοητική υστέρηση είναι μια γενική νοητική δυσλειτουργία, η οποία εκδηλώνεται πριν την ενηλικίωση (18ο έτος). Το άτομο με νοητική υστέρηση έχει χαμηλό δείκτη νοημοσύνης ( <70) και εμφανίζει λειτουργικές δυσκολίες (π.χ. αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης). Αξίζει να αναφερθεί ότι η νοητική υστέρηση αποτελεί κύριο σύμπτωμα σε πλήθος συνδρόμων και διαταραχών.