Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου

Η καθυστέρηση ανάπτυξης του λόγου αναφέρεται στην κατάσταση όπου το παιδί καθυστερεί να εμφανίσει τον λόγο ή παρά την ομαλή έναρξη του λόγου μπορεί να εκδηλώνει καθυστέρηση στην εξέλιξη των υπόλοιπων τομέων του λόγου σε σχέση με τους συνομηλίκους του.

Στάδια φυσιολογικής ανάπτυξης του λόγου και της ομιλίας

Ηλικία 0 – 6 μηνών

 

Ηλικία 7 – 12 μηνών

 

Ηλικία 13 – 18 μηνών

 

Ηλικία 19 – 24 μηνών

 

Ηλικία 2 – 3 ετών

 

Ηλικία 3 – 4 ετών

 

Ηλικία 4 – 5 ετών

 

Ηλικία 5 – 6 ετών

 

Ηλικία 6 – 7 ετών