Φωνολογική Διαταραχή

Η φωνολογική διαταραχή σχετίζεται με την δυσκολία που εμφανίζει ένα παιδί στην αντίληψη, την επεξεργασία και στη οργάνωση των φωνημάτων/ήχων (π.χ. /ρ/ ) και έχει ως αποτέλεσμα την λανθασμένη επιλογή φωνήματος κατά την εκφορά του λόγου.

 

Πώς καταλαβαίνω ότι το παιδί έχει φωνολογική διαταραχή;

Το παιδί συνήθως παράγει τις εξής φωνολογικές διεργασίες:

π.χ. /φάλασσα/ αντί για /θάλασσα/

π.χ. /λα/ αντί για /μπάλα/

π.χ. /τατα/ αντί για /γάτα/

π.χ. /απί/ αντί για /παπί/      /πίτι/ αντί για /σπίτι/

/βλιβίο/ αντί για /βιβλίο/