Δυσαρθρία

Η δυσαρθρία είναι μια νευρογενής επίκτητη διαταραχή της ομιλίας. Συγκεκριμένα η εγκεφαλική βλάβη προκαλεί αδυναμία στον μυϊκό έλεγχο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός συνόλου διαταραχών στην παραγωγή της ομιλίας. Το σύνολο αυτών των διαταραχών δομεί την δυσαρθρία. Επιπλέον επηρεάζει όλα τα υποσυστήματα της ομιλίας, δηλαδή την άρθρωση, την φώνηση, την αναπνοή, την αντήχηση και την προσωδία.

Τι συναντάμε σε άτομα με δυσαρθρία;

Αν και η δυσαρθρία κατηγοριοποιείται σε έξι τύπους μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα εξής: