Σύνδρομο Down

Το Σύνδρομο Down ή Τρισωμία 21 είναι μία γενετική παρέκκλιση η οποία χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη επιπλέον γενετικού υλικού από το χρωμόσωμα 21. Αυτό έχει ως συνέπεια τα άτομα με σύνδρομο down να εμφανίζουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά είναι τα εξής: