Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ-Υ)

Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή με νευροβιολογική βάση. Ο ορισμός της διαταραχής δομείται από τα χαρακτηριστικά της. Τα κάτωθι χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 μήνες και να ξεκινούν συνήθως στην προσχολική ηλικία.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

Τα άτομα με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά:

 

Με ποιες άλλες δυσκολίες συνυπάρχει;

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα μπορεί να συνυπάρχει με: