Διαταραχή άρθρωσης

Κατά την αρθρωτική διαταραχή το παιδί παρουσιάζει δυσκολία στην εκφορά ενός ή παραπάνω φωνημάτων, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις καθιστά την ομιλία του παιδιού δυσκατάληπτη. Ένα παιδί με αρθρωτική διαταραχή επιλέγει το σωστό φώνημα, ωστόσο το αρθρώνει λανθασμένα. Η δυσκολία της ορθής παραγωγής του φωνήματος οφείλεται σε λάθος τόπο και τρόπο άρθρωσης, δηλαδή λάθος τοποθέτηση των χειλιών, του στόματος και της γλώσσας στη στοματική κοιλότητα κατά την παραγωγή του ήχου-φωνήματος. Αυτή η λανθασμένη παραγωγή των φωνημάτων είναι σταθερή κατά την ομιλία του παιδιού, δηλαδή για παράδειγμα το φώνημα /σ/ παράγεται μονίμως /θ/.

Τα άτομα με αρθρωτική διαταραχή μπορεί  να παρουσιάζουν:

 

Πώς καταλαβαίνω ότι το παιδί έχει αρθρωτική διαταραχή;

Το παιδί παράγει τα εξής αρθρωτικά λάθη:

  1. αντικαταστάσεις φωνημάτων

π.χ. /θαλάτα/ αντί για /σαλάτα/

  1. απαλοιφή φωνημάτων ή συλλαβών

π.χ. /καέτα/ αντί για /κασέτα/ ή /λιγκάρι/ αντί για /σαλιγκάρι/

  1. απλοποιήσεις συμφωνικών συμπλεγμάτων

π.χ. /κούπα/ αντί για /σκούπα/