Διαταραχές ροής της ομιλίας

Τραυλισμός

Ο tραυλισμός είναι μια διαταραχή της ομιλίας, όπου η ροή της ομιλίας διακόπτεται. Συγκεκριμένα διακόπτεται από:

 

Τα άτομα με τραυλισμό μπορεί να παρουσιάσουν και δευτερεύουσες μη λεκτικές συμπεριφορές όπως ανοιγόκλειμα των βλεφάρων, επαναλαμβανόμενες κινήσεις χεριών ή ποδιών, πίεση των χειλιών. Επιπροσθέτως, η ύπαρξη του τραυλισμού γίνεται αντιληπτή από τα ίδια τα άτομα, με αποτέλεσμα την συνύπαρξη αρνητικών συναισθημάτων.

 

Ταχυλαλία ή Βατταρισμός

Η ταχυλαλία ή αλλιώς και βατταρισμός είναι μια διαταραχή στην επικοινωνία, η οποία δε γίνεται αντιληπτή από το άτομο που τη παράγει. Η ομιλία παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: