Αφασία

Η αφασία είναι μια επίκτητη διαταραχή της επικοινωνίας, η οποία προκαλείται μετά από εγκεφαλική βλάβη (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Ανάλογα με την τραυματισμένη εγκεφαλική περιοχή το άτομο με αφασία παρουσιάζει ανάλογα ελλείμματα στις γλωσσικές λειτουργίες, όπως είναι ο προφορικός λόγος, η ακουστική αντίληψη, η ανάγνωση και η γραφή.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά της Αφασίας είναι:

 1. ελλειμματική ακουστική κατανόηση
 2. ελλειμματική προφορική έκφραση
 3. χρήση παραφασιών
 4. λεκτικές εμμονές
 5. αγραμματισμός ή γραμματικά λάθη
 6. μη ρέουσα ομιλία ή ρέουσα χωρίς νόημα
 7. ελλειμματική προσωδία
 8. δυσκολία επανάληψης
 9. δυσκολία κατονομασίας και εύρεσης λέξεων
 10. ελλειμματική αναγνωστική ικανότητα
 11. ελλειμματική ικανότητα γραφής

δυσκολία στη χρήση ή κατανόηση χειρονομιών